Welke successen heeft Controle Alt Delete bereikt?

We hebben nog een lange weg te gaan, maar we kunnen ook enkele successen delen. Samen met onze samenwerkingspartners en vele Nederlanders hebben we bereikt dat de politie erkent dat etnisch profileren meer dan incidenteel voorkomt. Dat leidde er toe dat de politie beleid maakte waarin staat dat oververtegenwoordiging in de criminaliteitsstatistieken geen reden mag zijn voor een politiecontrole. Onze zorgen dat agenten het beleid niet kennen leidde ertoe dat de politie gaat monitoren hoeveel agenten bekend zijn met het beleid. Daarnaast werkt de politie aan een app waarmee – mogelijk – gemonitord kan worden of politiecontroles eerlijk plaatsvinden.

Andere successen die we geboekt hebben zijn: In een stembusakkoord, dat wij initieerden beloofden bijna alle politieke partijen – inclusief regeringspartijen – dat zij zich er voor gaan inspannen dat de overheid etniciteit niet meer gebruikt om fraude te bestrijden. De rechtspositie van mensen die een klacht indienen over etnisch profileren is met hulp van ons verbeterd. De bewijslast van etnisch profileren is door de Ombudsman bij wetshandhavers gelegd: zij moeten bewijzen dat er géén sprake was van etnisch profileren. Politie en justitie gaan vanaf 2020 bijgehouden hoeveel burgers jaarlijks overlijden onder de verantwoordelijkheid van de politie en er wordt gemonitord hoeveel agenten jaarlijks vervolgd worden vanwege geweldsincidenten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *