Teken de petitie tegen racisme en politiegeweld

We vragen de Minister van Justitie en Veiligheid om actie te ondernemen: stop racisme, verminder politiegeweld en hervorm het systeem van de politie. Teken nu!

Stop racisme

  • Verbied het gebruik van etniciteit in risicoprofielen.
  • Monitor of politiecontroles eerlijk gebeuren.
  • Stop etnisch profileren.

Verminder politiegeweld

  • Verbied de nekklem.
  • Stop de invoering van de taser.
  • De politie mag niet schieten om iemand aan te houden.

Hervorm systeem

  • Onafhankelijk toezicht op de politie.
  • Hervorm beleid en processen.
  • Wees transparant.

Lees hier de uitgebreide toelichting als je meer informatie wil op bovenstaande punten, die worden hier met onderbouwing toegelicht.

Uitklappen