Steun ons

Wil jij dat wetshandhavers iedereen gelijk behandelen? Wil jij dat wetshandhavers minder geweld gebruiken? Denk jij dat het belangrijk is dat een onafhankelijke organisatie zich hiervoor inzet? Doe een donatie en zet je in voor betere wetshandhaving in Nederland.

Onze missie is dat:

 • Wetshandhavers niet langer etnisch profileren.
 • Wetshandhavers minder geweld tegenover burgers gebruiken.
 • De overheid transparante verantwoording aflegt over politiecontroles en geweld.

Jouw donatie helpt ons om belangrijke activiteiten mogelijk te maken:

 • Agenderen van belangrijke problemen binnen de politie en Koninklijke Marechaussee zoals etnisch profileren en over proportioneel politiegeweld. Meer aandacht voor deze onderwerpen is een voorwaarde voor structurele verandering.
 • Bijdragen aan publieke debatten. Wij spreken ons actief uit in de media, delen onze expertise bij publieke bijeenkomsten en (co)produceren kritische films (zoals Verdacht en De blauwe familie).
 • Bijstaan van nabestaanden. We helpen nabestaanden, zoals de ouders van Sammy Baker, om blijvend aandacht te vragen, gerechtigheid te krijgen en emotionele steun te bieden.
 • Evenementen organiseren waarbij burgers en de politie worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over hoe etnisch profileren aangepakt moet worden. Ook organiseren we symposia voor beleidsmakers en juristen van overheidsdiensten om etnisch profileren te voorkomen.
 • Klachtbehandeling en begeleiding. Een klacht indienen tegenover de politie kan spannend of moeilijk zijn, wij bieden een helpende hand aan ongeveer 200 melders op jaarbasis.
 • Aangifte ondersteuning. We helpen slachtoffers van buitenproportioneel politiegeweld bij het doen van een aangifte en een eventuele artikel 12 Sv procedure.
 • Onderzoek naar etnisch profileren en geweldsgebruik door de politie en boa’s.
 • Trainingen en lezingen geven aan verschillende doelgroepen, zowel aan jongeren als aan wetshandhavende organisaties.

Wat zijn onze uitgaven?
Het grootste deel gaat naar onze medewerkers (90%) die bij Controle Alt Delete werken en al deze activiteiten mogelijk maken! Doordat Controle Alt Delete geen overheidssubsidie ontvangt, zorgen de donaties grotendeels ervoor dat onze collega’s zich fulltime op onze missie kunnen storten. De overige gedeeltes gaan naar het organiseren van events (4%), facilitaire kosten, zoals het huren van onze kleine kantoorruimte (4%), merchandise (0,5%), en vergoedingen voor onze vrijwilligers (1,5%).

Veilig geld overmaken is het allerbelangrijkste. Met de iDEAL-betaalfunctie, die bekend staat om zijn hoge veiligheidsstandaard, wordt ervoor gezorgd dat het geld veilig en snel terechtkomt bij Controle Alt Delete.

We hebben nog een lange weg te gaan, maar we hebben samen al een aantal belangrijke mijlpalen bereikt! Dit alles dankzij de hulp van onze donateurs, vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Etnisch profileren:

 • Rechtszaak gewonnen over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee, etniciteit mag geen onderdeel uitmaken van selectiebeslissingen bij grenscontroles.
 • Een motie in de Tweede Kamer dat overheidsinstanties etniciteit niet mogen gebruiken om fraude te bestrijden
 • Landelijk beleid voor agenten waarin staat dat oververtegenwoordiging in de misdaadstatistieken geen reden mag zijn voor een politiecontrole.
 • Bewijslast bij klachten over etnisch profileren ligt niet meer bij de burger. De politie moet bewijzen dat er géén sprake was van etnisch profileren.
 • Erkenning van de politie dat etnisch profileren meer dan incidenteel voorkomt.

Politiegeweld:

Fatale incidenten:

Discriminatie op de werkvloer:

Het team van Controle Alt Delete zet zich in voor eerlijke en effectieve wetshandhaving en strijdt tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld. Ons team bestaat uit vaste krachten, vrijwilligers en mensen die online als ogen en oren fungeren. Wij zijn een initiatief van IZI Solutions en hebben als vaste samenwerkingspartner Amnesty Nederland. Daarnaast is er nauwe samenwerking met verschillende mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen.

Vragen? Neem contact met ons op via de email: info@controlealtdelete.nl.

Ons KvK nummer: 57779651

Algemene voorwaarden

Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. Om de kosten van Controle Alt Delete laag te houden, hebben we besloten om geen aparte organisatie voor Controle Alt Delete op te richten. IZI Solutions is een B.V. zonder winstoogmerk. Behaalde winsten wordt niet uitgekeerd, maar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten. Controle Alt Delete is een van de maatschappelijke projecten waar IZI Solutions structureel in investeert. Voor ons is dat een manier van giving back.  

De jaarrekeningen van IZI Solutions worden ieder jaar gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daar op te vragen. De donaties aan Controle Alt Delete worden alleen gebruikt voor Controle Alt Delete. Met accountview (ons boekhoudsysteem) boeken we gerelateerde inkomsten en uitgaven op Controle Alt Delete.

IZI Solutions is een sociaal innovatiebureau dat inzet op cultuur- en gedragsverandering om te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het uiteindelijke doel is gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en representatie (afspiegeling en meerstemmigheid) bij organisaties en in de samenleving.

De twee partners (en bestuurders) van IZI Solutions zijn Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz. Meer informatie over hen en de andere IZI medewerkers kunt u hier vinden.

We kunnen het ons voorstellen dat u graag eerst persoonlijk contact wilt hebben voordat u een grote schenking doet namens uzelf of vanuit een organisatie. U kunt contact opnemen met Controle Alt Delete door een mail te sturen naar info@controlealtdelete.nl of te bellen naar: 085-4898985 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 18.00).

Wilt u graag aan ons doneren, maar liever niet via automatische incasso? U kunt het bedrag ook zelf overschrijven:

Rekeningnaam: IZI Solutions

IBAN: NL97 ABNA 0461 8483 09

Vermelding: Controle Alt Delete of CAD

Bedankt voor uw vertrouwen.

Nee, Controle Alt Delete is geen ANBI, maar we leggen graag uit waarom niet. Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. IZI Solutions is een B.V. zonder winstoogmerk. De behaalde winsten van IZI Solutions worden niet uitgekeerd, maar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten, waaronder Controle Alt Delete.

Wat is een ANBI? Sommige non-profit organisaties hebben een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Dit betekent dat bij grote giften er bepaalde belastingvoordelen aanzitten die gunstig zijn voor donateurs. Een BV kan geen ANBI zijn. Er is bewust voor gekozen om niet een aparte stichting op te zetten zodat we de kosten zo laag mogelijk houden. Hierdoor kunnen de donaties effectief worden ingezet! De donaties voor Controle Alt Delete worden uitsluitend gebruikt voor Controle Alt Delete.

Voor meer informatie over IZI Solutions kijk hier. Kijkt u ook gerust naar de jaarrekening van IZI Solutions! Die zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel en worden elk jaar keurig gedeponeerd.