Een titel

Controle Alt Delete zet zich in voor eerlijke en effectieve wetshandhaving. Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. Ons team bestaat uit vaste krachten, vrijwilligers en vele jongeren die als ogen en oren fungeren. Een vaste samenwerkingspartner is Amnesty Nederland. Daar waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt met andere mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen. Je kunt contact opnemen met Controle Alt Delete door een mail te sturen naar info@controlealtdelete.nl of te bellen naar: 085-4898985 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 18.00).

Nee, Controle Alt Delete is geen ANBI en we leggen je graag uit waarom niet. Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. IZI Solutions is een B.V. en kan daarom niet geregistreerd worden als een ANBI. Om de kosten van Controle Alt Delete laag te houden, hebben we besloten om geen aparte organisatie voor Controle Alt Delete op te richten. IZI Solutions is een B.V. zonder winstoogmerk. Behaalde winsten wordt niet uitgekeerd, maar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten. Controle Alt Delete is een van de maatschappelijke projecten waar IZI Solutions structureel in investeert. De jaarrekeningen van IZI Solutions worden, net als van ieder andere BV, jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onze missie is dat wetshandhavers niet langer etnisch profileren, dat zij minder geweld gebruiken en dat de overheid op een transparante manier verantwoording aflegt over geweldstoepassingen. Dat doel streven we na door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het produceren van kritische films, het geven van workshops, lezingen en trainingen, het schrijven van blogs, het bieden van constructieve oplossingen ten behoeve van beleidsverandering en het bijstaan van slachtoffers en nabestaanden. Jouw donatie gebruiken we om deze activiteiten mogelijk te maken.

We hebben nog een lange weg te gaan, maar we kunnen ook enkele successen delen. Samen met onze samenwerkingspartners en vele Nederlanders hebben we bereikt dat de politie erkent dat etnisch profileren meer dan incidenteel voorkomt. Dat leidde er toe dat de politie beleid maakte waarin staat dat oververtegenwoordiging in de criminaliteitsstatistieken geen reden mag zijn voor een politiecontrole. Onze zorgen dat agenten het beleid niet kennen leidde ertoe dat de politie gaat monitoren hoeveel agenten bekend zijn met het beleid. Daarnaast werkt de politie aan een app waarmee – mogelijk – gemonitord kan worden of politiecontroles eerlijk plaatsvinden.

Andere successen die we geboekt hebben zijn: In een stembusakkoord, dat wij initieerden beloofden bijna alle politieke partijen – inclusief regeringspartijen – dat zij zich er voor gaan inspannen dat de overheid etniciteit niet meer gebruikt om fraude te bestrijden. De rechtspositie van mensen die een klacht indienen over etnisch profileren is met hulp van ons verbeterd. De bewijslast van etnisch profileren is door de Ombudsman bij wetshandhavers gelegd: zij moeten bewijzen dat er géén sprake was van etnisch profileren. Politie en justitie gaan vanaf 2020 bijgehouden hoeveel burgers jaarlijks overlijden onder de verantwoordelijkheid van de politie en er wordt gemonitord hoeveel agenten jaarlijks vervolgd worden vanwege geweldsincidenten.

Als je op de hoogte wil blijven van wat we doen voor eerlijke en effectieve wetshandhaving, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.