Welke successen heeft Controle Alt Delete bereikt?

We hebben nog een lange weg te gaan, maar we kunnen ook enkele successen delen. Samen met onze samenwerkingspartners en vele Nederlanders hebben we bereikt dat de politie erkent dat etnisch profileren meer dan incidenteel voorkomt. Dat leidde er toe dat de politie beleid maakte waarin staat dat oververtegenwoordiging in de criminaliteitsstatistieken geen reden mag zijn voor een politiecontrole. Onze zorgen dat agenten het beleid niet kennen leidde ertoe dat de politieacademie onderzocht hoeveel agenten bekend zijn met het beleid.

De druk vanuit Controle Alt Delete heeft er toe geleid dat politie en justitie sinds 2020 bijhouden hoeveel burgers jaarlijks overlijden onder verantwoordelijkheid van de politie. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mensen die de afgelopen jaren overleden zijn bij of na een aanhouding. Ook hebben we bereikt dat vanaf 2020 gemonitord wordt hoeveel agenten jaarlijks vervolgd worden vanwege geweldsincidenten. Dit alles draagt bij het transparant verantwoording afleggen over toegepast geweld.

Andere successen die we geboekt hebben zijn: in een stembusakkoord dat wij initieerden beloofden bijna alle politieke partijen – inclusief regeringspartijen – dat zij zich er voor gaan inspannen dat de overheid etniciteit niet meer gebruikt om fraude te bestrijden. Tevens is de rechtspositie van mensen die een klacht indienen over etnisch profileren met hulp van ons verbeterd. De bewijslast van etnisch profileren is door de Ombudsman bij wetshandhavers gelegd: zij moeten bewijzen dat er géén sprake was van etnisch profileren. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.