Welke successen heeft Controle Alt Delete bereikt?

We hebben nog een lange weg te gaan, maar we kunnen ook enkele successen delen. Samen met onze samenwerkingspartners en vele Nederlanders hebben we bereikt dat de politie erkent dat etnisch profileren meer dan incidenteel voorkomt. Dat leidde er toe dat de politie beleid maakte waarin staat dat oververtegenwoordiging in de misdaadstatistieken geen reden mag zijn voor een politiecontrole. Onze zorgen dat agenten het beleid niet kennen leidde ertoe dat de politieacademie onderzocht hoeveel agenten bekend zijn met het beleid. De Minister van Justitie heeft publiekelijk erkend dat het nieuwe beleid tegen etnisch profileren niet in elke politie-eenheid is geïmplementeerd en niet door alle politiemensen wordt gebruikt. Verder registreert de politie nu systematisch gegevens over proactieve aanhoudingen.

Het aantal mensen dat overlijdt onder verantwoordelijkheid van de politie staat sinds 2016 hoog op de agenda. De druk vanuit Controle Alt Delete heeft er toe geleid dat politie en justitie sinds 2020 bijhouden hoeveel burgers jaarlijks overlijden onder verantwoordelijkheid van de politie. In 2021 werd er onderzoek gedaan naar de mensen die de afgelopen jaren overleden zijn bij of na een aanhouding. Ook hebben we bereikt dat vanaf 2020 gemonitord wordt hoeveel agenten jaarlijks vervolgd worden vanwege geweldsincidenten. Dit alles draagt bij het transparant verantwoording afleggen over toegepast geweld.

Andere successen die we geboekt hebben zijn: in een stembusakkoord dat wij initieerden beloofden bijna alle politieke partijen – inclusief regeringspartijen – dat zij zich er voor gaan inspannen dat de overheid etniciteit niet meer gebruikt om fraude te bestrijden. Tevens is de rechtspositie van mensen die een klacht indienen over etnisch profileren met hulp van ons verbeterd. De bewijslast van etnisch profileren is door de Ombudsman bij wetshandhavers gelegd: zij moeten bewijzen dat er géén sprake was van etnisch profileren. 

Naar aanleiding van de documentaire De Blauwe Familie erkende de politie in mei 2022 dat racisme en discriminatie binnen de politie een structureel probleem is. Kort daarna liet de politietop met een videoboodschap weten dat ontslag vanaf nu het uitgangspunt is bij racisme binnen en door de politie.

In 2023 deed het gerechtshof een baanbrekende uitspraak in de rechtszaak over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee bij grenscontroles. Het hof oordeelde dat etniciteit geen onderdeel meer mag uitmaken van selectiebeslissingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *