Welke successen heeft Controle Alt Delete bereikt?

We hebben nog een lange weg te gaan, maar we hebben samen al een aantal belangrijke mijlpalen bereikt! Dit alles dankzij de hulp van onze donateurs, vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Etnisch profileren:

  • Rechtszaak gewonnen over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee, etniciteit mag geen onderdeel uitmaken van selectiebeslissingen bij grenscontroles.
  • Een motie in de Tweede Kamer dat overheidsinstanties etniciteit niet mogen gebruiken om fraude te bestrijden
  • Landelijk beleid voor agenten waarin staat dat oververtegenwoordiging in de misdaadstatistieken geen reden mag zijn voor een politiecontrole.
  • Bewijslast bij klachten over etnisch profileren ligt niet meer bij de burger. De politie moet bewijzen dat er géén sprake was van etnisch profileren.
  • Erkenning van de politie dat etnisch profileren meer dan incidenteel voorkomt.

Politiegeweld:

Fatale incidenten:

Discriminatie op de werkvloer: