Is Controle Alt Delete een ANBI?

Nee, Controle Alt Delete is geen ANBI, maar we leggen graag uit waarom niet. Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. IZI Solutions is een B.V. zonder winstoogmerk. De behaalde winsten van IZI Solutions worden niet uitgekeerd, maar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten, waaronder Controle Alt Delete.

Wat is een ANBI? Sommige non-profit organisaties hebben een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Dit betekent dat bij grote giften er bepaalde belastingvoordelen aanzitten die gunstig zijn voor donateurs. Een BV kan geen ANBI zijn. Er is bewust voor gekozen om niet een aparte stichting op te zetten zodat we de kosten zo laag mogelijk houden. Hierdoor kunnen de donaties effectief worden ingezet! De donaties voor Controle Alt Delete worden uitsluitend gebruikt voor Controle Alt Delete.

Voor meer informatie over IZI Solutions kijk hier. Kijkt u ook gerust naar de jaarrekening van IZI Solutions! Die zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel en worden elk jaar keurig gedeponeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *