Is Controle Alt Delete een ANBI?

Nee, Controle Alt Delete is geen ANBI en we leggen je graag uit waarom niet. Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. IZI Solutions is een B.V. en kan daarom niet geregistreerd worden als een ANBI. Om de kosten van Controle Alt Delete laag te houden, hebben we besloten om geen aparte organisatie voor Controle Alt Delete op te richten.

IZI Solutions is een B.V. zonder winstoogmerk. Onze missie is het bieden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door het wegnemen van (on)zichtbare mechanismen binnen organisaties en in de samenleving door middel van bewustwording, organisatieadvies en beleidsbeïnvloeding. Behaalde winsten wordt niet uitgekeerd, maar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten. Controle Alt Delete is een van de maatschappelijke projecten waar IZI Solutions structureel in investeert. De donaties aan Controle Alt Delete worden alleen gebruikt voor Controle Alt Delete. Meer informatie over IZI Solutions vind u hier. De jaarrekeningen van IZI Solutions worden ieder jaar gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daar op te vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *