Word Controle Alt Delete gesubsidieerd?

Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. IZI Solutions is een B.V. Om de kosten van Controle Alt Delete laag te houden, hebben we besloten om geen aparte organisatie voor Controle Alt Delete op te richten. IZI Solutions is een B.V. zonder winstoogmerk. Behaalde winsten wordt niet uitgekeerd, maar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten. Controle Alt Delete is een van de maatschappelijke projecten waar IZI Solutions structureel in investeert. De jaarrekeningen van IZI Solutions worden ieder jaar gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daar op te vragen. De donaties aan Controle Alt Delete worden alleen gebruikt voor Controle Alt Delete. Middels accountview (ons boekhoudsysteem) kunnen we inkomsten/uitgaven boeken op Controle Alt Delete waardoor we op jaarbasis een overzicht hebben en een apart financieel jaarverslag voor Controle Alt Delete bijhouden.

IZI Solutions is een sociaal innovatiebureau dat (inter)nationaal bekend staat om onze kennis en kunde van maatschappelijke vraagstukken en het bereiken en activeren van (jong)volwassenen en etnisch-culturele en/of religieuze gemeenschappen. Onze missie is het bieden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door het wegnemen van (on)zichtbare mechanismen binnen organisaties en in de samenleving door middel van bewustwording, organisatieadvies en beleidsbeïnvloeding.

De twee partners (en bestuurders) van IZI Solutions zijn Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz. Meer informatie over hen en de andere IZI werknemers kunt u hier vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *