Waarom ontvangt Controle Alt Delete geen subsidie van de overheid?

Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. Om de kosten van Controle Alt Delete laag te houden, hebben we besloten om geen aparte organisatie voor Controle Alt Delete op te richten. IZI Solutions is een B.V. zonder winstoogmerk. Behaalde winsten wordt niet uitgekeerd, maar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten. Controle Alt Delete is een van de maatschappelijke projecten waar IZI Solutions structureel in investeert. Voor ons is dat een manier van giving back.  

De jaarrekeningen van IZI Solutions worden ieder jaar gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daar op te vragen. De donaties aan Controle Alt Delete worden alleen gebruikt voor Controle Alt Delete. Met accountview (ons boekhoudsysteem) boeken we gerelateerde inkomsten en uitgaven op Controle Alt Delete.

IZI Solutions is een sociaal innovatiebureau dat inzet op cultuur- en gedragsverandering om te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het uiteindelijke doel is gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en representatie (afspiegeling en meerstemmigheid) bij organisaties en in de samenleving.

De twee partners (en bestuurders) van IZI Solutions zijn Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz. Meer informatie over hen en de andere IZI medewerkers kunt u hier vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *