Word Controle Alt Delete gesubsidieerd?

Controle Alt Delete is een project dat sinds 2013 loopt. In deze jaren hebben we twee keer een incidentele subsidie ontvangen van St. Democratie en Media (een niet door de overheid gefinancierd Nederlands fonds) en twee keer een financiering ontvangen van een internationale filantropische organisatie. Wij ontvangen geen subsidies van de lokale of nationale overheid, noch van fondsen die met Nederlands overheidsgeld worden gefinancierd. Wij hebben regelmatig aanvragen voor dit soort financiering ingediend, maar zijn altijd afgewezen. Het soort werk dat wij doen vindt kennelijk geen weerklank bij de besturen van deze fondsen.

Door de jaren heen wordt ruim tweederde van het jaarlijkse budget van Controle Alt Delete, dat voornamelijk uit betaalde krachten bestaat, door IZI Solutions zelf betaald. Voor IZI Solutions is dit een manier om terug te geven aan de samenleving. Met de subsidie die wij ontvangen van een internationale filantropische organisatie kunnen wij momenteel 1 FTE betalen. Op dit moment ontvangen we geen andere financiering, dus ook op dit moment draagt IZI Solutions tweederde van alle kosten van Controle Alt Delete. Sinds 2022 is het ook mogelijk om donateur te worden van onze organisatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *